skip to Main Content

Jak založit živnost a začít podnikat

Jak Založit živnost A Začít Podnikat

V článku se dozvíte základní informace o živnostenském podnikání, co se rozumí živností, co vše budete potřebovat k vyřízení a jak začít podnikat. 

Co je to živnost

Definici živnosti máme vymezenou přímo v zákoně o živnostenském podnikání. Abyste totiž vůbec mohli založit živnost, musíte splňovat všechny znaky definice, která zní následovně: Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Zákon tedy upravuje i negativní vymezení živnosti, tzn. co není živností, jako například. archeologické výzkumy, duševní tvůrčí činnosti apod. Ani profese jako právník, lékař či architekt nemohou podnikat na živnost.

Pokud splňujete znaky definice živnosti, pak je třeba si uvědomit, v čem chcete podnikat, tedy jaký je Váš předmět podnikání. Od toho se odvíjí, jak bude vyřizování žádosti probíhat a co vše musíte splňovat. Pojďme si to více přiblížit.

Podmínky k provozování živnosti 

Aby Vám bylo živnostenské oprávnění uděleno, musíte splňovat tyto podmínky:

1. Všeobecné podmínky, které jsou:

a) plná svéprávnost – dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům (prokážete se občanským průkazem

b) bezúhonnost – prokazujete se výpisem z rejstříku trestů, nesmíte mít vůči finančnímu úřadu daňové nedoplatky apod.

2. Zvláštní podmínky:

tím se rozumí odborná nebo jiná způsobilost, pokud je to vyžadováno.

Druhy živností

Živnosti máme rozděleny do dvou základních skupin – ohlašovací a koncesované. V čem se tyto skupiny liší?

1. Ohlašovací živnosti 

Tento typ živnosti dělíme ještě do dalších 3 skupin, a to podle předmětu podnikání a odborné způsobilosti. Ohlašovací živnosti dělíme na:

a) řemeslné – zde řadíme například truhlářství či zámečnictví, pedikúra, hostinská činnost (další profese jsou k nalezení v příloze č. 1 k zákonu) a podmínkou k provozování této živnosti je nutná odborná způsobilost. To znamená odborné vzdělání v příslušném oboru (prokážete se dokladem o ukončení SŠ, VŠ či výučním listem, uznáním kvalifikace) a pokud odborné vzdělání nemáte, stačí Vám 6 let praxe v příslušném oboru.

b) vázané – do této skupiny spadají například opravy, zpracování dat, vyučování jazyků, oční optika či průvodcovská činnost (opět k nalezení v příloze č. 2 k zákonu). Podmínkou je opět odborná způsobilost (ukončené odborné vzdělání či rekvalifikace) a u některých profesí  může být požadována i určitá délka praxe.

c) volné – charakteristika této živnosti se liší, protože není vyžadována odborná způsobilost. Je pod ní zařazeno 79 oborů (příloha č. 4), například fotografické služby, ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod, apod.

Proč ohlašovací živnost a co s sebou? 

Pokud Váš předmět podnikání spadá do skupiny ohlašovacích živností, stačí zajít na živnostenský úřad a živnost jednoduše ohlásit. Postačí Vám občanský průkaz, popřípadě povolení k pobytu. Nezapomeňte u živnosti řemeslné a vázané na potřebné doložení kvalifikace či doklad o ukončení vzdělání apod.

Co všechno ohlásit?

Zajdete na živnostenský úřad a ohlásíte:

  • jméno a příjmení, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát),
  • adresu sídla,
  • předmět podnikání,
  • IČO (bylo-li přiděleno),
  • provozovnu či provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění.

Na úřadě s Vámi vyplní jednotný registrační formulář, kde tyto údaje uvedete, a zároveň se vyplněním zaregistrujete k dani z příjmu, oznámí se to zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Poplatek za ohlášení živnosti činí 1000 Kč. 

Splníte-li všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis – tedy dostanete živnostenské oprávnění.

2. Koncesované živnosti 

Tento druh živnosti se zcela liší od ohlašovacích. Podává se žádost o koncesi, probíhá koncesní řízení (druh správního řízení) a je vydána koncesní listina. Úřad má zpravidla 30 dnů na vyřízení žádosti ode dne doručení živnostenskému úřadu.

I pro tento druh živnosti musí být splněny podmínky zmíněné výše. Pokud úřad rozhodne kladně a vydá Vám koncesní listinu, do 5 dnů provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Jak bylo zmíněno výše, je to druh správního řízení, z toho důvodu, že se vždy vyjadřuje příslušný orgán. Spadá sem například taxislužba, zde se vyjadřuje dopravní úřad (státní orgán). Dále například provozování směnárenské činnosti – vyjadřuje se Česká národní banka. Výuka a výcvik ve střelbě zbraní, pro provozování této živnosti se vyjadřuje Ministerstvo vnitra (další koncesované živnosti nalezneme v příloze č. 3 k zákonu).

Jak tedy začít?

Je dobré mít v dnešní době plán, v čem chcete podnikat a jak to budete ze začátku financovat. Živnostenský úřad financování sice zajímat nebude, ale než Vám začne podnikání generovat zisk, jistě to chvilku potrvá.

Pokud máte stanoven předmět podnikání a a splňujete podmínky, stačí zajít na příslušný živnostenský úřad. Jak už víte, živnost buď ohlásíte nebo podáte žádost o udělení koncese a počkáte na výpis ze živnostenského rejstříku. Až budete v rukou držet živnostenské oprávnění nebo koncesní listinu, tak jste se právě stali podnikatelem!

FAQ 

Co když nemám odbornou způsobilost?

I na tohle zákon pamatuje. Lze totiž živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který odbornou způsobilost má. Ten musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky. Jste povinni to ohlásit živnostenskému úřadu do 15 dnů od jeho ustanovení.

Co když chci ohlásit další živnost? 

Živností můžete mít kolik chcete (po splnění podmínek). Zajdete na živnostenský úřad a za každou další živnost zaplatíte poplatek 500 Kč.

Kdo všechno může podnikat na živnostenské oprávnění?

Pokud splníte podmínky, tak každý. Nezáleží na tom, zda máte práci na hlavní pracovní poměr, jste student, důchodce, či na mateřské dovolené.

A když nejsem plnoletý?

V zákoně je stanovena výjimka, že se souhlasem soudu může živnost provozovat nezletilý (od 16 let) prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého ustanoví zákonný zástupce.

Nejnovější příspěvky

Jak založit .S.R.O

I vy jste učinili důležitý krok a rozhodli jste se pro soukromé podnikání. Velmi oblíbenou formou je podnikání pod křídly společnosti s ručením omezeným. Založení společnosti není složité a má celou…

Podělte se o vaše zkušenosti

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top
Vyhledat